Wybieramy kredyt mieszkaniowy

Home / Kredyty / Kredyty- mieszkaniowe / Wybieramy kredyt mieszkaniowy

Wybieramy kredyt mieszkaniowy

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

Decyzja już podjęta- bierzemy kredyt mieszkaniowy. Sprawdziliśmy swoją zdolność kredytową, wybraliśmy wymarzone mieszkanie, czy też idealne miejsce na nowy dom. Co teraz? Na rynku istnieje wiele różnych ofert kredytu mieszkaniowego, banki bombardują nas kolejnymi promocjami i okazjami. Który produkt wybrać aby nie wpaść w kłopoty na kolejne kilkanaście lub kilkadziesiąt lat? Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt mieszkaniowy?

Ważne zapisy w umowie

Wybierając ofertę kredytu mieszkaniowego należy wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę. Nieznajomość pewnych cech może być dla nas co najmniej szkodliwa, dlatego trzeba stosunkowo wcześniej przygotować się merytorycznie. Do najważniejszych cech kredytu na mieszkanie należą:

 • Kredyt mieszkaniowy pod lupąoprocentowanie,
 • prowizja,
 • wkład własny,
 • wskaźnik LTV,
 • rodzaj rat,
 • zabezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia
 • wcześniejsza spłata kredytu,
 • koszty kredytu,
 • wymogi dodatkowe.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego powinno być jednym z ważniejszych kryteriów jakie należy wziąć pod uwagę wybierając ofertę. Logicznym jest wybranie takiego kredytu, który ma możliwie najniższe oprocentowanie. Jednakże nie tylko wysokość jest ważna.

Przede wszystkim trzeba uświadomić sobie z czego składa się oprocentowanie kredytu. W każdym banku elementami zawsze występującymi są:

 • marża narzucona przez bank- jest to swoiste wynagrodzenie dla banku za pożyczenie nam pieniędzy. W przeważającej części ofert jest to wielkość stała, jednakże bardzo często można spotkać się z terminowymi promocjami obniżającymi ową marżę. Ale trzeba uważać- nie można ślepo wierzyć slangom reklamowym, ponieważ często za promocją stoją jakieś kruczki, np. po upływie promocji oprocentowanie zostaje drastycznie zwiększone lub wymagane jest spełnienie określonych warunków. Dodatkowo banki mogą czasem zastrzec sobie możliwość zmiany marży w trakcie trwania umowy, dlatego trzeba uważnie przestudiować zapisy mówiące o odsetkach. W większości ofert marża plasuje się na poziomie 1-3%;
 • aktualna rynkowa stopa procentowa- to element zmienny, który zależy tylko i wyłącznie od sytuacji na rynku walutowym. Dla kredytów zaciągniętych w naszej rodzimej walucie PLN obowiązuje WIBOR, natomiast waluty obce objęte są wskaźnikiem LIBOR lub EURIBOR. Stopa ta jest aktualizowana przez banki w określonych cyklach, zwykle miesięcznych, kwartalnych i półrocznych. Istotna jest również "długość" stopy, która w przypadku kredytów mieszkaniowych wynosi najczęściej 3, 6 lub 12 miesięcy, a mówi o tym oznaczenie dodane do każdej nazwy wskaźnika, np. WIBOR 3M, WIBOR 6M, WIBOR 12M (lub WIBOR 1Y). Stopa referencyjna w obecnych czasach wynosi mniej więcej 2-3%, a ogólnie przyjętą zasadą jest to, że im krótszy okres stopy procentowej (czyli oznaczenie), tym niższe oprocentowanie.
W przypadku zaciągania kredytu w walucie obcej, klient musi wziąć pod uwagę dodatkowy czynnik jakim jest spread. Jest to w dużym uproszczeniu różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna waluty, w której mamy kredyt. Bardzo często różnica ta jest ukrytą opłatą dodatkową jaką musi ponieść kredytobiorca, a bank na tym zyskuje. W jaki sposób? Trzeba pamiętać o tym, iż wysokość kredytu zawsze jest przeliczana na złotówki według kursu kupna, natomiast rata liczona jest kursem sprzedaży. Jedną z zasad wymiany walut jest to, że kurs sprzedaży zawsze jest wyższy niż kupna, a wniosek nasuwa się sam- część pieniędzy trafia na konto banku. Na szczęście klient ma możliwość na własną rękę zakupić daną walutę w dowolnym kantorze, jednakże mało kto korzysta z takiego prawa. Powody mogą być różne- z wygody, z braku czasu lub niewiedzy. Co prawda różnica między kwotą raty obliczoną przez bank i kantor nie jest wielka, jednakże staje się ona znacząca w ujęciu całości kredytowanej kwoty.

Wybierz kredyt mieszkaniowy w obcej walucie:

Prowizja

Kredyt mieszkaniowy- prowizja dla bankuProwizja jest to wynagrodzenie dla banku za udzielenie kredytu, które płacone jest jednorazowo, przed uruchomieniem kredytu. Stanowi zwykle 1-2% wartości udzielanego kredytu, prowizja wynosząca więcej uważana jest za zawyżoną. Bardzo często obejmowana jest wszelkimi promocjami, które dodatkowo zmniejszają jej wartość lub nawet znoszą taką opłatę. Jeżeli jednak prowizja jest koniecznością, to klient ma kilka możliwości jej zapłaty:

 • może on zapłacić bezpośrednio gotówką, jeśli posiada taką kwotę,
 • w przypadku gdy nie ma wystarczających środków może wliczyć prowizję do kredytu, dzięki czemu będzie opłacana razem z ratami.
Oczywiście korzystniejsza jest opcja pierwsza, ponieważ prowizja zwiększa o te kilka procent całą kredytowaną kwotę, przez co płacone są dodatkowe odsetki. Istnieje jeszcze możliwość negocjacji z bankiem, który w zamian za obniżenie prowizji może zaproponować dodatkowe ubezpieczenie, np. od utraty pracy lub od następstw nieszczęśliwych wypadków. Trzeba jednak dobrze przemyśleć taką opcję, ponieważ może się okazać, iż suma składek opłacanych przez wymagany okres czasu może przewyższyć kwotę prowizji.

Wkład własny

wskaźnik ltv, wkład własny w latach 2014-2017- tabelkaWkład własny, jak sama nazwa wskazuje, jest to kwota, którą kredytobiorca "dokłada" do kredytowanej nieruchomości z własnej kieszeni. Wkład ten umożliwia zmniejszenie kredytu, dzięki czemu koszty w formie odsetek również są mniejsze. W obecnych czasach zdecydowana większość banków wręcz wymaga złożenia wkładu własnego pod rygorem odmowy udzielenia kredytu. Jak wysoki musi być wkład własny? Warto jest zdecydować się na wpłacenie jak najwyższej kwoty, ponieważ zwiększa ona wiarygodność klienta- staje się mniejszym ryzykiem dla banku, dzięki czemu zaproponować może dogodniejsze warunki, np. obniżenie oprocentowania. Optymalną wielkością takiej opłaty jest kwota równa 20% wartości nieruchomości, ale minimum może wynosić mniej- obecnie wynosi 5%.

Bardzo często banki narzucają własne wymogi co do minimalnej kwoty wkładu własnego, która wynosi zwykle 20%. W przypadku gdy klient nie ma możliwości zdobycia takiej gotówki, bank może zaproponować klientowi ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, które zabezpiecza spłatę brakującej kwoty. Ubezpieczenie to może być spłacane oddzielnymi składkami jako niezależny produkt lub zostać wliczone do raty kredytu, która będzie odpowiednio zwiększona przez okres od 3 do 5 lat.

Decydując się na odłożenie w czasie zaciągnięcia kredytu, należy mieć na uwadze to, iż wspomniana wcześniej minimalna kwota wkładu własnego jest sukcesywnie zwiększana. Oznacza to, iż z każdym rokiem poziom ten zwiększa się procentowo, aż do momentu w którym minimalny wkład własny będzie wynosił aż 20% wartości nieruchomości (w 2017 r.). Zaciągnięcie kredytu w wielu przypadkach, w których klient nie będzie dodatkowo odkładał gotówki, będzie więc niemożliwe.

Wskaźnik LTV

Stopa LTV (z ang. loan to value) to wskaźnik, który mówi o relacji kwoty zadłużenia (kredytu) do wartości jego zabezpieczenia (wartości nieruchomości). Bardzo często wskaźnik LTV jest utożsamiany z odzwierciedleniem wysokości wkładu własnego, co jest pewnym zawężeniem. Co prawda własne środki wniesione do kredytu stanowią ważny element, jednakże nie jedyny, ponieważ jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu może posłużyć inna nieruchomość, np. mieszkanie.

Każdy bank samodzielnie ustala maksymalny dopuszczalny współczynnik LTV, tym samym decyduje o stopniu ryzyka, jaki są w stanie powziąć udzielając kredytu. Standardowo przyjmuje się, iż powinien on wynosić ok. 80%, ale zdarza się, że banki udzielają kredyt przekraczający ową wartość, nawet sięgając 110% wartości nieruchomości. Przekroczenie owych 80% skutkuje najczęściej wymogiem naniesienia dodatkowych zabezpieczeń (np. wcześniej wspomnianego ubezpieczenia wkładu własnego) lub renegocjacją warunków (podwyższeniem oprocentowania, wydłużeniem okresu kredytowania).

Jak obliczyć stopę LTV? Można posłużyć się bardzo prostym wzorem, który wygląda następująco:

wskaźnik LTV = wartość kredytu * 100% / wartość zabezpieczenia

Przykład:

 • wartość kredytu = 400 000 zł
 • zabezpieczenie (wartość nieruchomości 400 000 zł + wkład własny 20 000 zł ) = 420 000 zł
 • wskaźnik LTV = 400 000 zł * 100% / 420 000 zł = 95%

Jeżeli chcemy zmniejszyć wskaźnik LTV, warto zastanowić się nad dołączeniem drugiej nieruchomości.

Przykład II:

 • wartość kredytu = 400 000 zł
 • zabezpieczenie (wartość nieruchomości kredytowanej 400 000 zł + wartość nieruchomości własnej 80 000 zł + wkład własny 20 000 zł) = 500 000 zł
 • wskaźnik LTV = 400 000 * 100% / 500 000 zł = 80%

Rodzaj rat

Wybierając kredyt mieszkaniowych warto bliżej przyjrzeć się ratom kredytu. Banki w zależności od zdolności kredytowej klienta dają możliwość wybrania spośród dwóch sposobów naliczania rat. Kredyt można spłacać ratami stałymi lub ratami malejącymi. Jednakże przed wyborem którejś z opcji, trzeba być świadom tego, że każda rata składa się dwóch części:

 • części kapitałowej (pożyczona kwota),
 • części odsetkowej, (oprocentowanie), która obliczana jest na podstawie pozostałego do spłaty kapitału

Raty stałe, nazywane również ratami uśrednionymi bądź annuitetowymi, to raty, które w przeciągu kolejnych miesięcy pozostają na tym samym poziomie, a jedynym czynnikiem, który mogą (lecz nie muszą) je zmienić jest zmieniająca się stopa procentowa (wspomniany wcześniej WIBOR). Odsetki w poszczególnych latach liczone są od kwoty pozostałego do spłaty kapitału, a kapitał jest "dokładany" do raty tak, aby liczona była ciągle w tej samej wysokości, w rezultacie czego część kapitałowa w miarę upływu czasu rośnie, a odsetki maleją. Można wywnioskować, że w pierwszych latach trwania kredytu spłacamy przede wszystkim odsetki. Rata wygląda inaczej w ostatnich latach trwania kredytu, kiedy to spłacamy w większej części pozostały kapitał.

raty stałe kredytu mieszkaniowego- diagram

Raty malejące, inaczej raty kapitałowe, rządzą się mniej skomplikowaną zasadą. Jak sama nazwa wskazuje, są to raty, które wraz z każdym miesiącem pomniejszają się. W owych ratach część kapitałowa w każdym miesiącu jest taka sama, natomiast odsetki doliczane są od wartości pozostałego do spłaty kapitału. W rezultacie w pierwszych latach trwania kredytu raty są najwyższe, a wraz z pokryciem coraz większej części kapitału, zmniejszają się. Odsetki w ostatnich latach zmniejszają się do poziomu, w którym obliczane są tylko od ostatniej raty części kapitałowej.

raty malejące kredytu mieszkaniowego- diagram

Które raty są korzystniejsze dla klienta? Odpowiedź zależy od kilku czynników. W pierwszej kolejności należy nadmienić, iż raty malejące są korzystniejsze pod względem kosztów samego kredytu- raty stałe zawsze będą charakteryzowały się wyższą sumą odsetek, a tym samym kosztem końcowym. Dlaczego? Ponieważ spłata kapitału w tych pierwszych następuje szybciej, więc odsetki są mniejsze. Pomimo to raty stałe cieszą się większą popularnością niż raty malejące, głównie z powodu pewnego stopnia przewidywalności. Zobowiązanie o stałej wysokości dużo łatwiej jest wliczyć do comiesięcznych wydatków. Ponadto są one bardziej dostępne dla klientów o mniejszej zdolności kredytowej, ze względu na wyższą część odsetkową raty w pierwszych latach trwania umowy- udzielenie takiego kredytu jest mniej ryzykowne dla banku. Natomiast raty malejące są bardziej odpowiednie dla klientów o wyższej wydolności finansowej, ponieważ są oni w stanie opłacać wysokie raty początkowe. W miarę upływu lat zobowiązanie maleje, przez co szybciej klient uzyska zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu.

Porównaj raty w różnych bankach i wybierz najlepszy kredyt mieszkaniowy:

Open Finance
 • Bezpłatnie porównamy oferty 14 banków.
 • Kilka oferta kredytów na jednym spotkaniu.
 • Bezpłatne pośrednictwo kredytowe.
Expander
 • Bezpłatne przedstawienie ofert wielu banków.
 • Długi okres spłaty kredytu nawet 35 lat.
 • Możliwość finansowania różnych celów mieszkaniowych.
Home Broker
 • Bezpłatne oferty mieszkań.
 • Indywidualne dobrane oferty sprzedażowe.
 • Największy zbiór mieszkań.
Bank Millennium
 • Kredyt nawet do 85% wartości nieruchomości.
 • Marże niższe nawet o 0,5%*
 • Okres spłaty aż 35 lat.
PKO Bank Polski
 • Możliwość obniżenia marży kredytu.
 • Finansowanie do 90% wartości nieruchomości.
 • Spłata możliwa nawet do 35 lat.

Zabezpieczenia nieruchomości i ubezpieczenia

Banki chroniąc się na wypadek niewypłacalności kredytobiorcy, narzuca pewne zabezpieczenia, które w zależności od banku mogą być różne. W dużej mierze stopień zabezpieczenia spłaty kredytu zależy od wartości nieruchomości, kwoty zaciągniętego kredytu, a także zdolności kredytowej klienta i czasu trwania umowy kredytu.

Podstawowym i docelowym zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego jest hipoteka. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości, które służy zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z udzielonego przez bank kredytu, na mocy którego bank ma prawo zaspokoić z owej nieruchomości. Oznacza to najczęściej zbycie nieruchomości objętej hipoteką poprzez sprzedaż w trybie postępowania egzekucyjnego. Należy podkreślić, że zmiana właściciela danego domu czy mieszkania nie narusza prawa wierzyciela do ściągnięcia długu- może on dochodzić spłaty od kogokolwiek, kto staje się właścicielem lub nawet użytkownikiem owego lokum. Hipoteka może być ustanowiona na prawie własności nieruchomości, użytkowaniu wieczystym oraz spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu.

Co jest istotne, w przypadku udzielania kredytu mieszkaniowego hipoteka nie musi być koniecznie ustanawiana na nabywanej nieruchomości, a może być także na innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub nawet osób trzecich.

Zanim hipoteka zostaje wpisana do działu IV księgi wieczystej danej nieruchomości, bank wymaga dodatkowo tymczasowego zabezpieczenia. Ustanowienie hipoteki może trwać kilka tygodni lub nawet miesięcy, dlatego kredytobiorca ma obowiązek przez ten czas opłacać ubezpieczenie pomostowe. Ma ono za zadanie zminimalizować ryzyko banku w razie gdyby kredytobiorca otrzymał już kredyt (lub jego transzę), a nie zostało ustanowione odpowiednie zabezpieczenie. Dopiero po dostarczeniu odpisu księgi wieczystej z prawomocnym wpisem skutkuje zniesieniem ubezpieczenia pomostowego.

Ubezpieczenie pomostowe zawierane jest między bankiem a towarzystwem ubezpieczeniowym, jednakże to kredytobiorca ponosi wszelkie koszty związane z polisą. Opłaty mogą być uiszczone w różny sposób. Banki mają różne zwyczaje- niekiedy na czas trwania ubezpieczenia podnoszą marżę a czasami kredytobiorca opłaca składkę we własnym zakresie lub wnosi jednorazową opłatę. Na wysokość należności wpływ ma kwota udzielonego kredytu oraz określony procent, który ustanawiany jest przez bank do wyliczeń ubezpieczenia.

Niestety nawet po uprawomocnieniu się wpisu do hipoteki, klient jest wciąż związany z bankiem ubezpieczeniami, które dodatkowo zabezpieczają spłatę wierzytelności. Do najistotniejszych z nich należy:

 • ubezpieczenie mieszkaniaubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych- jest to ubezpieczenie obowiązkowe, obecnie wymagane właściwie w każdym banku. Chroni ono ubezpieczoną nieruchomość w razie zdarzeń losowych takich jak pożar, włamanie, dewastacja. Co jest istotne, chronione są nie tylko elementy stałe i ruchome, ale także same mury mieszkania czy domu (w przeciwieństwie do zwykłego ubezpieczenia nieruchomości). W jaki sposób bank na tym zyskuje? Zabezpieczenie polega na dokonaniu cesji praw do odszkodowania na rzecz banku. W skrócie oznacza to wypłacenie odszkodowania nie kredytobiorcy a bankowi, który dzięki zdobytym środkom będzie miał możliwość pokryć kwotę pozostałego zadłużenia. Wybierając bank warto zwrócić uwagę na to, czy daje on swobodę w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego czy narzuca konkretną ofertę. Samodzielnie wybranie ubezpieczenia często jest korzystniejsze niż wybór dokonany przez bank, niekiedy różnica może sięgać rzędu nawet 100 zł za składkę (roczną);
 • ubezpieczenie na życie- to ubezpieczenie, które jest wymogiem stawianym przez coraz większą liczbę banków, jednakże u niektórych nie jest on w standardowych wymaganiach. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych poddawane jest cesji, jednakże przedmiotem ubezpieczenia nie jest nabywana nieruchomość, a życie kredytobiorcy. Ubezpieczenie to chroni wierzytelność banku w razie śmierci kredytobiorcy, kiedy to spłata kolejnych rat może stać pod znakiem zapytania, w szczególności gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Wypłacone odszkodowanie służy spłacie pozostałych rat i innych kosztów kredytowych.

Bank oprócz hipoteki i ubezpieczeń akceptuje zabezpieczenia w innej formie, które służą dodatkowej ochronie spłaty długu. Może to być:

 • weksel,
 • poręczenie,
 • blokada środków na rachunku (np. lokacie),
 • zastaw,
 • kaucja,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Wcześniejsza spłata kredytu

Decydując się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego mało który klient zakłada możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. Wybierając ofertę banku warto poświęcić chwilę owemu zagadnieniu, ponieważ wcześniejsza spłata zobowiązania wiąże się z mniejszą sumą wszystkich naliczonych odsetek. Kredyt hipoteczny dla niektórych kredytobiorców jest sporym obciążeniem finansowym i psychicznym. Perspektywa wpłacania niemałych pieniędzy przez wiele lat dla klientów jest przytłaczająca, a gdy pojawiają się nadwyżki finansowe, to naturalnym jest, iż w pierwszej kolejności przychodzi na myśl szybsza spłata kredytu. Niestety dla banków owy pośpiech nie jest korzystny, ponieważ spłata kapitału we wcześniejszym terminie zawsze równa będzie niższym odsetkom, a więc niższym zyskom. Dlatego banki chronią swój interes w różny sposób- najczęstszym z nich jest nałożenie "kary", czyli prowizji za spłatę kredytu w przeciągu pierwszych 3-5 lat (do 8 lat) w wysokości do 5 % pozostałego kapitału. Wiele zależy od tego jak wysoką kwotę chcemy wpłacić, ponieważ niektóre banki nakładają dodatkową prowizję także za nadpłatę rat, czyli wnoszenie wyższych wpłat od tych wskazanych w harmonogramie spłat. Taka "samowolka" może skutkować np. zapłaceniem jednorazowej kary lub podwyższeniem marży. Warto jest szukać takiej oferty, która umożliwia wcześniejsze zakończenie umowy kredytu bez większych konsekwencji, np. z obniżoną prowizją bądź nawet całkowicie zniesioną opłatą za wcześniejszą spłatę. Niekiedy wnioskowanie o szybsze zakończenie kredytu wiąże się z wniesieniem aneksu do umowy, która najczęściej jest odpłatna, a nawet może wymagać ponownego zbadania zdolności kredytowej klienta, dlatego nie zawsze warto jest poświęcać nadprogramowe środki na wcześniejsze pokrycie rat. Być może lepiej zdobyte oszczędności ulokować np. na lokacie, a dopiero uruchomić je w chwili, gdy na prawdę będą potrzebne? Przed podjęciem ostatecznej decyzji dobrze jest skonsultować się z doradcą finansowym lub pośrednikiem sprzedającym nam kredyt, który dokładnie przedstawi wszystkie za i przeciw obydwu rozwiązań naszego konkretnego przypadku.

Koszty kredytu

Każdy kto zastanawia się nad zaciągnięciem kredytu hipotecznego jest pewnie świadom tego, że owe przedsięwzięcie nie należy do najtańszych. Klient oprócz oczywistych odsetek i prowizji musi uiszczać inne opłaty. Jest nimi bombardowany już na starcie, jeszcze zanim bank zdecyduje się udzielić nam kredyt. Na jakie opłaty należy się przygotować? Podsumujmy:

 1. umowa i koszty kredytu mieszkaniowegoOpłaty główne (związane z samą spłatą kredytu):
  • Prowizja za udzielenie kredytu,
  • oprocentowanie (marża).
 2. Opłaty związane z udzieleniem kredytu:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (w przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym),
  • udzielenie promesy kredytowej (obietnica udzielenia kredytu składana przez bank),
  • wycena nieruchomości (rzeczoznawca)- niekiedy koszty te pokrywane są przez bank,
  • taksy notarialne (sporządzenie aktu sprzedaży nieruchomości),
  • koszty ustanowienia hipoteki, a w przypadku nowej nieruchomości dodatkowo założenie księgi wieczystej
  • ewentualne prowizje dla agencji nieruchomości.
 3. Ubezpieczenia:
  • ubezpieczenie pomostowe (do czasu uprawomocnienia się wpisu do księgi wieczystej),
  • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
  • ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie na życie,
  • dodatkowe ubezpieczenia (NNW, utraty pracy).
 4. Opłaty związane ze spłatą kredytu:
  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu,
  • prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (gdy kwota kredytu okazuje się zbyt niska),
  • prowizja za prolongatę kredytu (wydłużenie okresu spłaty kredytu),
  • opłata za uruchomienie kolejnej transzy,
  • opłata za restrukturyzację kredytu (np. zmniejszenie rat),
  • opłata za zmianę warunków umowy na wniosek klienta.
 5. Inne opłaty:
  • opłaty za wydanie dokumentów bankowych (zaświadczenia, opinie),
  • koszty przeprowadzenia inspekcji prac na nieruchomości (przy rozliczaniu transz),
  • monity, upomnienia do zapłaty.

Wymogi dodatkowe oraz produkty cross-sell

Coraz częściej banki udzielając kredytu mieszkaniowego proponują klientom przy okazji inne produkty. Takie zjawisko fachowo nazywa się cross-sellingiem, czyli sprzedażą wiązaną. Sprzedaż dodatkowych usług i produktów jest bardzo popularna, w szczególności w przypadku kredytów udzielanych na wysokie kwoty. Jakie produkty są najczęściej oferowane?

 • konta bankowe,
 • karty kredytowe,
 • programy oszczędnościowe,
 • ubezpieczenia.

Banki, które stają się coraz bardzie konkurencyjne, przeplatają sprzedaż kredytu z innymi produktami, które w teorii mają "wzbogacić" kredyt. Mogą to być promocyjne stawki marży, odroczenie spłaty kredytu czy dodatkowe ubezpieczenie z niską składką. Teoretycznie nie jest w tym nic złego, ponieważ czasami można trafić na rzeczywiście korzystną ofertę. Niestety banki nierzadko traktują taki zakup jako wymóg dodatkowy udzielenia kredytu. Typowym przykładem jest konieczność założenia konta w danym banku ze stałymi wpływami w określonej kwocie lub ograniczenie co do swobody wyboru ubezpieczenia na życie. Należy uważniej przyjrzeć się takim wymaganiom, ponieważ koszty takich usług dodatkowych mogą być zawyżone. Czasami warto wybrać bank, który może mieć odrobinę wyższą marżę, a której wysokość nie będzie zależała od utrzymania produktów dodatkowych.

Wybór kredytu mieszkaniowego- twardy orzech do zgryzieniawybór kredytu- twardy orzech

Wybór oferty kredytu mieszkaniowego bez wątpienia należy do jednych z najtrudniejszych decyzji jaką podejmuje klient. Kredytobiorca zadłuża się na wiele lat, a kwota jaką musi spłacić stale obciąża domowy budżet. Jak mądrze wybrać kredyt mieszkaniowy? Przede wszystkim należy dobrze przemyśleć swój wybór, bez pośpiechu i bez sugerowania się reklamami czy zapewnieniami pracownika banku. Warto jest złożyć wniosek w wielu bankach, które dokładnie przeanalizują naszą sytuację finansową i zaproponują konkretne warunki. Dzięki temu będziemy mogli dokładniej porównać oferty i wybrać najkorzystniejszą. Mniej pewni siebie i swoich zdolności analitycznych mogą poprosić o radę profesjonalnego doradcy bankowego, który pomoże podjąć decyzję. Trzeba pamiętać, że kredyt mieszkaniowy powinien być dokładnie dopasowany do naszych potrzeb, oczekiwań i zdolności finansowych, dlatego podjęcie właściwiej decyzji jest tak ważne. A jest w czym wybierać- z pewnością znajdziemy coś dla siebie.

Skorzystaj z porady profesjonalisty i wybierz idealny kredyt mieszkaniowy. Formularz wypełnisz tutaj.

Przeczytaj też

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny Każdy konsument prędzej czy później będzie miał do czynienia z jakimkolwiek rodzajem kredytu- będzie musiał kupić lodówkę na raty, zaciągnąć kredyt hipoteczny, spłacić kartę kredytową czy też po prostu wziąć pożyczkę. Nie ma zbyt dużego problemu jeżeli ma na swoim koncie tylko jedno zobowiązanie. Co...

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak poprawić swoją zdolność kredytową? Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku, musimy mieć świadomość, że zostaniemy ocenieni przez bank pod wieloma względami- czy posiadamy wystarczający dochód, jakie mieliśmy zadłużenia, czy na czas spłacamy nasze długi itd. Często idziemy do banku z nastawieniem, że wszystko z naszą historią kr...

Karta kredytowa- jak z niej korzystać?

Karta kredytowa- jak z niej korzystać? Karta kredytowa jest jednym z produktów, na temat którego zdania są podzielone. Z jednej strony istnieją klienci będący zagorzałymi miłośnikami kredytówki, z drugiej zaś przeciwnicy. Dlaczego wprowadza tyle kontrowersji? Być może jest to kwestia braku zrozumienia działania zawiłych produktów, bo do ...

Spirala zadłużenia- jak z niej wyjść?

Spirala zadłużenia- jak z niej wyjść? W dzisiejszych czasach właściwie każdy może wziąć kredyt. Wystarczy tylko pójść do banku, okazać wymagane dokumenty i produkt bankowy mamy już w swoich rękach. Gdy pieniądze zostają wykorzystane, znowu zgłaszamy się po kolejną pożyczkę. Dodatkowo zgadzamy się na proponowaną nam kartę kredytową- w ko...