Kredyt na start

Home / Kredyty / Kredyty- dla firm / Kredyt na start

Kredyt na start

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

Do decyzji o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej dojrzewa się wiele miesięcy, a w niektórych wypadkach nawet lat. Rozważamy każde za i przeciw, analizujemy rynek, dopieszczamy nasz "interes idealny" w głowie. Niestety prędzej czy później, każdy początkujący przedsiębiorca zderzy się z brutalną rzeczywistością i pragmatyzmem- skąd wziąć środki na rozkręcenie własnego biznesu? Mało kto ma możliwość samodzielnego sfinansowania firmy, przynajmniej w pierwszej fazie jej rozwoju. Na szczęście startujący z własnym biznesem mają możliwość zaciągnięcia kredytu na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w banku. Czy warto ubiegać się o taką formę dofinansowania?

Kredyt na otwarcie własnej firmy

Praca na kredyt dla firm na startKredyt na otwarcie własnej firmy to produkt, który jest skierowany do osób pragnących założyć własną działalność gospodarczą, a które niestety nie posiadają wystarczających środków. Uzyskane w ten sposób pieniądze mogą zostać przeznaczone na różne cele związane z założeniem firmy oraz jej start- pokrycie kosztów formalności, zakup sprzętu i towaru, wynajęcie biura, itp. Duży zastrzyk kapitału umożliwia rozwój działalności w komfortowych warunkach. Banki do każdego klienta podchodzą indywidualnie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, biznesplanu oraz zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Należy podkreślić to, że kredyt na start najłatwiej otrzymują osoby chcące rozpocząć działalność jednoosobową lub mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające tylko kilka osób. Aby otrzymać kredyt na sfinansowanie większego przedsięwzięcia w większości przypadków konieczna będzie przychylna zdolność kredytowa oraz zabezpieczenie spłaty kredytu.

Poznaj ofertę kredytów dla startujących firm:

mBank
 • Limit nawet do 10 000 zł już od pierwszego dnia prowadzenia firmy.
 • Minimum formalności.
 • Bezpłatne przelewy do ZUS i US.

Kto ma szansę na kredyt na start?

Kredyty na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wbrew pozorom nie należą do najpopularniejszych produktów bankowych. Dlaczego? Ponieważ udzielenie takiego kredytu wiąże się dużym ryzykiem zarówno dla banku, jak i początkującego przedsiębiorcy. Nie bez powodu pierwsza wizyta w banku z reguły ostudza zapał klienta, a sam biznes okazuje się już nie aż tak lukratywny jak sądziliśmy. Dla analityka kredytowego liczą się przede wszystkim fakty oraz konkretne liczby, które wskazywałyby na przyszłe powodzenie firmy. Badania wskazują na to, iż na każde 10 startupów, czyli początkujących firm, po roku działalności pozostaje tylko jedna. Dodać należy fakt kryzysu gospodarczego i niestabilnej sytuacji na polskim rynku- upada więcej firm, niż powstaje nowych. Jak więc przekonać bank, że to właśnie nasz pomysł okaże się tym jednym rokującym biznesem?

Do kogo skierowany jest kredyt na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

 • umowa kredyt dla firm na startosoby fizyczne prowadzące działalność na terenie Polski,w tym wspólnicy w formie spółek cywilnych,
 • przedstawiciele zawodów zaufania publicznego,
 • spółka prawa handlowego,
 • nowi przedsiębiorcy.

Przede wszystkim należy wziąć sobie do serca to, że na rynku istnieje tylko garstka banków, które udzielają kredytów dla startujących od zera- bez doświadczenia, bez wkładu własnego oraz bez wystarczającego zabezpieczenia. Na co można liczyć w owych bankach?

 • finansowanie dla zupełnie nowych firm- brak wymogu stażu działalności,
 • kwota kredytu z reguły do 50 tys. zł (w niektórych wypadkach nawet do 350 tys. zł),
 • okres kredytowania do 10 lat,
 • oprocentowanie w okolicach 6-8%.

Co banki mogą wymagać w zamian?

 • dobra historia kredytowa- banki sprawdzają nasze poprzednie zadłużenia i czy nie mieliśmy problemów z ich spłaceniem. Sprawdza również, czy obecnie posiadamy jakieś niespłacone kredyty czy pożyczki,
 • zdolność kredytowa- bank jest zdecydowanie przychylniejszy dla klienta, który przed założeniem firmy posiada stałe dochody z innej pracy zarobkowej (np. umowy o pracę), ponieważ nie ma on możliwości ocenić rentowności przyszłej firmy (której de facto jeszcze nie ma);
 • zabezpieczenie kredytu- jest to jedne z najważniejszych kryteriów jakie bierze pod uwagę bank. W przypadku gdy owego zabezpieczenia nie mamy, kwota jaką uzyskamy będzie minimalna (do kilkudziesięciu tys. zł), natomiast oprocentowanie wyższe (nawet do 20%). Jeżeli z kolei posiadamy nieruchomość, którą możemy wykorzystać, banki mogą udzielić zdecydowanie wyższych kredytów, które sięgać mogą nawet kilku milionów, ale dużo zależy od wartości samej nieruchomości.

Poznaj ofertę kredytów dla firm na start, porównaj produkty i wybierz najlepszy bank tutaj.

Wydawać by się mogło, że jest to oferta jak najbardziej korzystna, a przynajmniej dla niektórych klientów. W wielu przypadkach taka jest- jeżeli pragniemy rozpocząć swoją działalność skromnie, to znaczy od jednoosobowej firmy, która nie wymaga dużego wkładu początkowego (kilkadziesiąt tysięcy wystarczy), jest to oferta stworzona dla nas. Wielu klientów pragnie mierzyć wyżej i startować od większego przedsięwzięcia. Niestety w przypadku gdy nie posiadamy odpowiedniej zdolności kredytowej i zabezpieczenia, czeka nas tylko rozczarowanie, ponieważ nikt nie udzieli wystarczającej kwoty firmie, która nie daje gwarancji rentowności.

Inaczej mają klienci lepiej usytuowani pod względem finansów, którzy dodatkowo posiadają zabezpieczenie w formie hipoteki. Ponadto wymagana jest również nienaganna historia kredytowa, stałe wpływy na konto oraz wkład własny w realizację przedsięwzięcia rzędu 20%. Banki chętniej pożyczają pieniądze więc klientom doświadczonym w biznesie lub posiadającym kontrakt handlowy. Owi klienci mogą liczyć na kredyt w wysokości nawet miliona złotych, a oprocentowanie wynosić może 5-7% w skali roku.

Kredyt na rozpoczęcie działalności z banku czy programy rządowe?

kredyt na start kobietaPopularną alternatywą kredytu na start firmy zaciągniętego w banku są pożyczki udzielane w ramach programów rządowych oraz dotacje z UE. W wielu przypadkach udzielane są na dużo lepszych warunkach niż kredyty, dlatego też powinien być to pierwszy krok każdego starającego się o sfinansowanie pierwszego biznesu. Niestety owe programy mają swoje ograniczenia- należy spełnić szereg warunków, poza tym pula środków przeznaczonych na program zmniejsza się w szybkim tempie, dlatego wybierane są tylko najlepiej prosperujące pomysły.

Jednym z najpopularniejszych programów rządowych zajmujących się pomocą przyszłym biznesmenom jest program o nazwie "Pierwszy biznes – wsparcie w starcie", który finansowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej może otrzymać:

 • osoba bezrobotna,
 • poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • student ostatniego roku studiów.

Jeśli chciałbyś otrzymać pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, musisz być wyżej wymienioną osobą, która:

 • nie była karana w okresie 2 lat przed wystąpieniem z wnioskiem o pożyczkę, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • nie jest zatrudniona lub nie wykonuje innej pracy zarobkowej;
 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki nie prowadziła działalności gospodarczej;
 • w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go 2 lata kalendarzowe nie uzyskała pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. euro lub 100 tys. euro w przypadku działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego towarów;
 • zobowiąże się do:
  • niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia,
  • wykorzystania środków pożyczki zgodnie z przeznaczeniem,
  • poddawania kontroli dokonywanej przez MPiPS, BGK, pośrednika finansowego lub inne uprawnione podmioty,
  • przechowywania dokumentacji związanej z udzieloną pożyczką przez okres 10 lat od podpisania pożyczki.

Dlaczego w pierwszej kolejności warto ubiegać się o rządową dotację? Ponieważ każdy rozpoczynający w ten sposób działalność ma szansę na przekształcenie jej w bezzwrotną pożyczkę. Minister właściwy do spraw pracy może umorzyć Ci jednorazowo należności z tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wraz z odsetkami, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • utrzymasz, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwsze stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 • nie zalegasz ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Czy jest to trudne zadanie wiele zależy od rodzaju prowadzonej działalności- z reguły dużo łatwiej jest spełnić owy warunek paradoksalnie jednoosobowym firmom, które działają na mniejszą skalę, ponieważ mniejszy dochód oznacza jednocześnie mniejsze koszty jego przychodu i niższe podatki.

Biznes plan- podstawa ubiegania się o kredyt na otwarcie firmy

Nieważne czy przy składamy wniosek o uzyskanie kredytu bankowego, czy też ubiegamy się o dofinansowanie z Unii Europejskiej lub z Urzędu Pracy -w obydwu wypadkach konieczne będzie przedstawienie biznesplanu. Służy on nie tylko ocenie przyszłego kredytobiorcy i jego pomysłu na biznes, jest to także wskazówka dla samego klienta. Niejednokrotnie dopiero w czasie jego pisania przedsiębiorca odkrywa, ile właściwie będzie kosztować rozpoczęcie działalności

Jak sporządzić taki biznesplan? Każdy musi posiadać określone cechy pozwalające uznać go za właściwe dobrze sporządzony, a mianowicie powinny charakteryzować go:

 • biznesplan potrzebny na kredytobiektywizm- to adresaci biznesplanu oceniają założenia;
 • celowość- jasno sprecyzowany i realny cel;
 • konkretność- konkretne założenia i cele wyrażone w liczbach;
 • elastyczność- konstrukcja ułatwiająca wprowadzenie zmian w wyniku pojawienia się nowych danych;
 • użyteczność- wskazany do zarządzania firmą;
 • zwięzłość i przejrzystość- ściśle i logicznie sformułowany;
 • kompleksowość- poszczególne części są ze sobą powiązane i wzajemnie się ze sobą uzupełniają oraz zawierają informacje niezbędne dla oceny planowanego projektu.

Biznesplan oprócz ściśle określonych cech posiadać musi również standardową strukturę składającą się z następujących elementów:

 1. Streszczenie.
 2. Informacja ogólna o przedsiębiorcy.
 3. Planowana inwestycja.
 4. Plan marketingowy.
 5. Personel.
 6. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.
 7. Podsumowanie.
 8. Załączniki.

Proces udzielenia kredytu na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podobnie jak w przypadku innych kredytów, kredyt na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się z przejściem kilku kroków. Proces udzielenia kredytu na start nie odbiega zbytnio od innych kredytów, jednakże banki podchodzą do wnioskodawców z dużo większą ostrożnością, szczególnie do klientów zaczynających swoją drogę w biznesie- dużo łatwiej jest kredyt otrzymać, jeżeli ma się doświadczenie w prowadzeniu firmy. Poza tym dużo przychylniej przyjmowani są klienci, którzy mają odpowiednią zdolność kredytową i zabezpieczenie.

decyzja banku na udzielenie kredytu dla firmAby otrzymać kredyt na firmę należy przejść następujące etapy:

 • złożenie wniosku i odpowiednich dokumentów,
 • analiza banku i podjęcie decyzji kredytowej,
 • spełnienie dodatkowych warunków i podpisanie umowy,
 • uruchomienie kredytu

W zależności od oferty banku i wybranego kredytu, klient otrzymuje pieniądze w formie kredytu obrotowego (limitu debetowego), który udzielany jest cyklicznie lub kredytu inwestycyjnego wypłacanego jednorazowo bądź w transzach. Taki kredyt możesz zamówić online.

Na co zwrócić uwagę wybierając kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Startujący przedsiębiorcy mają najczęściej kłopot z wybraniem atrakcyjnego kredytu, który będzie dopasowany zarówno do zdolności finansowej klienta, jak i rodzaju prowadzonego biznesu. Wybierając bank należy zwrócić uwagę na następujące warunki:

 • oprocentowanie- jest to jeden z najważniejszych czynników wpływających na atrakcyjność oferty. Wiadomym jest to, że im oprocentowanie jest niższe tym lepiej jest dla kredytobiorcy. Oprocentowanie kredytu dla startującej firmy bez zabezpieczenia kredytu wynosi 10-20% ;
 • prowizja- to wynagrodzenie dla banku pobierane jednorazowo, które liczone jest od udzielonej kwoty. Prowizja nie powinna wynosić więcej niż 1-2%, niektóre banki uatrakcyjniają swoją ofertę wprowadzając czasowe promocje znoszące tą opłatę lub nawet całkowicie z niej rezygnują;
 • kwota kredytu i okres kredytowania- jest to czynnik na który powinniśmy zwrócić uwagę, w szczególności gdy poszukujemy drogi finansowania dla konkretnego profilu biznesu (każda branża wymaga innego nakładu początkowego). Niestety startupy mogą liczyć jedynie na ograniczone środki- początkujący przedsiębiorca ma szansę zwykle na uzyskanie kwoty nie wyższej niż 15-30 tys. zł na okres 5-6 lat;
 • zabezpieczenie- w większości ofert banków kredyt na firmę zostanie udzielony tylko klientom, którzy posiadają zabezpieczenie spłaty kredytu adekwatne do pożyczanej kwoty. Klient powinien dążyć do zabezpieczenia kredytu hipoteką, absolutnym minimum powinny być zaś stałe dochody wpływające na konto lub poręczenie osobiste właściciela firmy. Warto szukać takich ofert, które ograniczają owe zabezpieczenia do minimum;
 • wkład własny- jest to kwota, którą przedsiębiorca musi uiścić na rzecz zakładanej działalności. W pierwszej kolejności należy szukać banków, które nie wymagają dołożenia się do kredytu z własnej kieszeni, w innym wypadku trzeba przygotować się na wydatek rzędu co najmniej 20% potrzebnej kwoty;
 • staż działalności- banki tworząc ofertę skierowaną do startupów z reguły traktują staż działalności symbolicznie- na rynku można znaleźć produkty, które umożliwiają wnioskowanie o kredyt już na następny dzień od założenia działalności gospodarczej;
 • promocje- warto pokusić się o ofertę, która wprowadza dodatkowe korzyści z zaciągnięcia kredytu. Wybranie takiego banku pozwoli na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności, przynajmniej na początku. Do najczęściej wprowadzanych promocji należy obniżona marża, bezpłatne konto firmowe czy też rok ZUS za darmo;

Wybierz kredyt gotówkowy dla swojej firmy:

Idea Bank
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Finansowanie bieżących potrzeb
 • Wysokie kwoty kredytowania
Idea Bank
 • Możliwość uzyskania nawet 300 000 zł dla Twojej firmy.
 • Formalności bez wychodzenia z domu.
 • Wystarczy kilka minut na decyzję kredytową.
Aforti
 • Prosto i szybko!
 • Nawet do 100 000 zł
 • Okres pożyczki - do 24 miesięcy!
 • Decyzja już w 1 godzinę

Kredyt dla firm jest to idealne rozwiązanie dla każdej startującej na rynku firmy, która potrzebuje szybkiego zastrzyku gotówki na rozpoczęcie działalności. Co prawda oferta produktów skierowanych stricte dla startupów jest dosyć ograniczona, jednakże z pewnością każdy początkujący biznesmen znajdzie coś dla siebie. W każdym wypadku warto szukać dodatkowych źródeł finansowania, takich jak dotacje unijne lub programy rządowe, a przynajmniej zadbać o odpowiednie zabezpieczenie spłaty kredytu oraz wkład własny. Tak uzbrojona firma z pewnością będzie miała zapewniony komfortowy start w świecie rynku i konkurencji.

Słownik: biznesplan

Przeczytaj też

Jak poprawić swoją zdolność kredytową?

Jak poprawić swoją zdolność kredytową? Decydując się na zaciągnięcie kredytu w banku, musimy mieć świadomość, że zostaniemy ocenieni przez bank pod wieloma względami- czy posiadamy wystarczający dochód, jakie mieliśmy zadłużenia, czy na czas spłacamy nasze długi itd. Często idziemy do banku z nastawieniem, że wszystko z naszą historią kr...

Co to BIK oraz KRD?

Marzy ci się nowy samochód lub zagraniczne wakacje? A może po prostu potrzebujesz drobnej pożyczki, która podreperuje twoje finanse tylko w tym miesiącu? Uważaj… to zadanie może nie być wcale takie proste. Chociaż możliwości kredytów bankowych i drobnych pożyczek w chwilówkach jest wiele, podmi...

Faktoring- co to jest?

Faktoring- co to jest? Faktoring to obok leasingu i kredytu coraz popularniejszy sposób na pozyskanie funduszy dla firmy. Dla zakładających i prowadzących działalność gospodarczą, dostęp do środków finansowych ma zasadnicze znaczenie. Nie tylko ze względu na realizację bieżących zleceń, ale również dla rozwoju firmy. Cora...

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy Aktywni przedsiębiorcy potrzebują stałego dostępu do środków, by bez przeszkód realizować swoje cele biznesowe. Od utrzymania płynności finansowej może zależeć powodzenie przedsięwzięcia i utrzymanie się na rynku. Receptą na problemy z przepływem pieniędzy coraz częściej stają się kredyty obrotowe. ...