Kredyty

Home / Kredyty

Kredyty

 • wyślij na Facebook
 • wyślij na Digg
 • wyślij na Twiter
 • wyślij na Stumble
 • wyślij na Blogger
 • wyślij na Wykop

Każdy ma marzenia i pragnienia. Jeden marzy o nowym samochodzie, inny o własnym mieszkaniu, ktoś jeszcze pragnie rozpocząć działalność gospodarczą. Niestety rzeczywistość ściąga nas na dół z pytaniem- jak za to wszystko zapłacić? Bardzo często nie dysponujemy w danej chwili wystarczającą gotówką, więc jesteśmy zmuszeni poczekać i odkładać grosz do grosza. Na szczęście jest jeszcze inna opcja, a udostępniają ją banki. Mianowicie mowa o kredycie bankowym, który udostępnia nam potrzebne środki. Jakie są rodzaje kredytów?

Definicja kredytu

Kredyt bankowy jest to umowa, jaką zawiera z bankiem konsument, zwany kredytobiorcą, który może być zarówno osobą fizyczną, jak i firmą oraz instytucją. Jest ro rodzaj stosunku zobowiązaniowego dla obydwu stron- bank zobowiązuje się udostępnić dana kwotę na określony czas, natomiast kredytobiorca ma obowiązek zwrócić kwotę w całości wraz z wynagrodzeniem dla banku, pod postacią wszelkich prowizji i odsetek. Cechą charakterystyczną kredytu jest jest celowość, więc klient uzyskane pieniądze może przeznaczyć jedynie na wskazany w umowie cel. Ponadto bank ma prawo sprawdzić, czy rzeczywiście środki zostały prawidłowo spożytkowane. Umowa kredytu musi zostać sporządzona na piśmie.

Popularność wszelkiej maści kredytów spowodowała to, iż stanowią one lwią część działalności banków. Jednakże kredytu nie otrzyma każdy klient składający wniosek. Przed podpisaniem umowy czeka go szereg "sprawdzianów". Bank sprawdza przede wszystkim wiarygodność klienta, czyli jego zdolność kredytową- jakie są obecnie dochody wnioskodawcy, czy owy dochód jest stały i pewny, czy nie miał przypadkiem problemów ze spłatą przeszłych zadłużeń, itd. W zależności od kwoty kredytu warunki te są różne- dużo łatwiej jest otrzymać zwykły kredyt gotówkowy czy też zakupić coś na raty, aniżeli zaciągnąć kredyt mieszkaniowy. Bank udziela kredytu w walucie obowiązującej w danym kraju lub obcej, jeżeli taka opcja jest przewidziana.

Kredyt a pożyczka

Często pojęcie kredytu utożsamiane jest z pożyczką, niekiedy oba te pojęcia stosowane są zamiennie, jednakże jest to duży błąd. Co prawda sama główna idea jest taka sama, czyli zaciągnięcie długu, ale kredyt i pożyczka różnią się przede wszystkim skutkami prawnymi, podmiotami udzielającymi oraz ogólnymi warunkami.

kredyt a pożyczka- porównanie

Podstawową różnicą między kredytem a pożyczką jest cel zaciągnięcia zobowiązania. Mianowicie kredytobiorca jest ograniczony samą umową co do przedmiotu spożytkowania uzyskanych pieniędzy. Wynika to już z samej definicji kredytu bankowego- klient może przeznaczyć środki tylko na określony cel, który jest szczegółowo wyznaczony w umowie. Dodatkowo wszystkie czynności związane z zakupem kredytowanego przedmiotu/usługi muszą być udokumentowane i przedstawione bankowi, który w razie niedopełnienia przez kredytobiorcę warunków, ma prawo wycofać się z umowy. Pożyczka zaś ma tą przewagę nad kredytem, iż klient ma pełną swobodę co do przedmiotu pożyczki- gotówkę może wydać w dowolny sposób i nie musi przedstawiać żadnych dowodów wykorzystania otrzymanej kwoty.

Skorzystaj z naszego porównania pożyczek pozabankowych

Inna istotną różnicą jest ta opierająca się na formie umowy. Umowa kredytu oraz wszelkie warunki w niej zawarte regulowane są przepisami Prawa Bankowego. Co to oznacza? Wydawać by się mogło, że nie ma to dużego znaczenia dla samego konsumenta, ale nic bardziej mylnego. Przede wszystkim różnie wygląda sprawa własności nabytych środków pieniężnych. Umowa kredytu zakłada jedynie udostępnienie kredytobiorcy określonej kwoty, jednakże nie staje się on jej właścicielem, a więc zakupiona rzecz nie jest do końca jego. Właśnie z tego względu bank tak skrupulatnie sprawdza na co wydawane są powierzone pieniądze i w jakiej kwocie. Poza tym kredytu udzielić ma prawo tylko bank lub inna uprawniona do tego instytucja, np. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe. Ponadto umowa ta musi zostać zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Pożyczka z kolei nie jest tak bardzo obwarowana przepisami. Zapewne jest to spowodowane tym, iż umowa pożyczki ma charakter cywilnoprawny, rezultatem czego regulowana jest jedynie przez Kodeks Cywilny. W rezultacie pożyczka jest pojęciem szerszym nic kredyt. Pożyczka ma podstawową przewagę nad kredytem taką, iż pieniądze w chwili przekazania ich pożyczkobiorcy stają się jego własnością, dlatego też pożyczkodawcę nie interesuje później na co są one przeznaczone. Dodatkowo pożyczkę udzielić może zarówno osoba fizyczna, prawna i inne instytucje. W rezultacie pożyczkę może udzielić każdy- rodzina, znajomi, banki, a także parabanki, czyli prywatne firmy zajmujące się tylko pożyczkami. Co więcej umowa pożyczki nie musi być zawierana na piśmie, jednakże większość instytucji zachowuje tą formę z względu na bezpieczeństwo transakcji. Przyjęło się, iż udzielenie pożyczki w kwocie powyżej 500 zł musi zostać potwierdzone na piśmie.

Na końcu pozostaje kwestia otrzymanego wynagrodzenia za udzielenie/pożyczenie pieniędzy. Banki udzielając kredytu pobierają od kredytobiorcy prowizję oraz nalicza odsetki, które w dużej mierze są odzwierciedleniem aktualnej stopu procentowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zasady naliczania i wysokość odsetek oraz pobranych prowizji są jasno określone w umowie. Osoby i instytucje udzielające pożyczki nie muszą pobierać za to żadnego wynagrodzenia, lecz każdy wie jak wygląda to w praktyce- pożyczki nie są tak obostrzone warunkami co do zdolności kredytowej, lecz w zamian instytucje ich udzielające naliczają odsetki, które niejednokrotnie przewyższają te naliczane przez banki. Sytuacja więc nie jest do końca oczywista.

Rodzaje kredytów

Duże zainteresowanie kredytami zmusiło banki do konstruowania ofert, które są zróżnicowane. Dzięki temu każdy klient jest zadowolony- osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa i instytucje. Na rynku istnieją następujące rodzaje kredytów: kredyt gotówkowy

 • Dla osób prywatnych:
  • kredyt hipoteczny- służy do sfinansowania zakupu mieszkania/domu, którego spłata zabezpieczona jest hipoteką;
  • kredyt budowlany- dzięki niemu klient może sfinansować budowę domu, budynku gospodarczego, działki;
  • kredyt gotówkowy- wypłacany jest w gotówce, którą klient może wydać w dowolny sposób. Bank w żaden sposób nie kontroluje sposobu wykorzystania otrzymanych środków;
  • kredyt bezgotówkowy- charakteryzuje się tym, iż pieniądze nie są wypłacane klientowi, a sprzedawcy/usługodawcy, której świadczenie jest przedmiotem kredytowania;
  • kredyt odnawialny- to kredyt, który dołączony jest do rachunku bankowego. Charakteryzuje się odnawialnym limitem, przez co jest idealnym rozwiązaniem na bieżące wydatki;
  • kredyt refinansowy- zaciągany jest w celu spłaty kredytu mieszkaniowego podpisanego w innym banku;
  • kredyt konsolidacyjny- służy połączeniu wielu różnych zobowiązań w jedno. Pozwala to odciążyć dłużnika, zamiast wielu rat spłaca jedną wspólną, która dodatkowo jest odpowiednio zmniejszona. Więcej o kredycie konsolidacyjnym;
  • kredyt konsumencki- udzielany jest osobom posiadającym działalność gospodarczą, lecz sam przedmiot kredytu nie jest w żaden sposób związany z ową działalnością. Ustawa o kredycie konsumenckim ogranicza wysokość kredytu do 255 550 zł.
 • Dla przedsiębiorstw i instytucji:
  • kredyt obrotowy - przeznaczany na bieżące zobowiązania firmy. Udzielany jest w dwojakiej formie- wypłacany jest pod postacią cyklicznych transz, bądź też na życzenie przedsiębiorcy. Kredyt ten nie posiada ustalonego z góry harmonogramu spłat, bank wymaga pokrycia całości zadłużenia do daty zapadalności kredytu.
  • kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym- daje możliwość osiągnięcia salda ujemnego, czyli debetu na rachunku bieżącym. Firma lub instytucja spłaca zadłużenie w momencie, gdy na jej rachunku pojawiają się pierwsze wpływy;
  • kredyt inwestycyjny- służy pokryciu kosztów realizacji wszelkich przedsięwzięć i inwestycji mających na celu modernizację firmy, wzbogacenie jej majątku, zakup udziałów w innych firmach oraz zakup innych wartości, w tym niematerialnych;
  • kredyt na inwestycje wskazane- typ kredytu inwestycyjnego, w którym finansowanie jest przeznaczane na określony, wskazany przez kredytodawcę cel. Ograniczenia te zwykle przemawiają na korzyść kredytobiorcy pod postacią korzystniejszych warunków spłaty (krótszy okres kredytowania, niższe odsetki).

Wybierz najlepszy kredyt dla firm:

PKO Bank Polski
 • Kredyt na cel dowolny aż do 120 000 zł.
 • Spłata możliwa do 120 miesięcy.
 • Możliwość ustalenia dnia spłaty.
 • Oferta skierowana do nowych klientów lub na konsolidację zobowiązań.
Alior Bank
 • Okres kredytowania: do 5 lat
 • Wysoka maksymalna kwota pożyczki - do 200 000 zł
 • Możliwość wzięcia pożyczki bez wychodzenia z domu (online)
Alior Bank
 • Pożyczka nawet do 200 tys. zł
 • Okres kredytowania: do 5 lat
Vivus
 • Pierwsza pożyczka do 3000 zł.
 • Szybka decyzja, pieniądze na konto.
eurobank
 • Kredyt nawet podczas 1 wizyty w placówce.
 • Do 120 000 zł na cel dowolny.
 • Dogodny okres spłaty kredytu nawet do 108 rat.
BGŻ BNP Paribas
 • Kredyt gotówkowy do 200 tys. zł
 • Wstępna decyzja przez telefon
VIA SMS
 • Dla nowych klientów pożyczka do 1000zł na okres 30 dni.
 • Dla stałych klientów nawet do 4000 zł.
 • Minimum formalności.
T-Mobile Usługi Bankowe
 • Kwota kredytu do 200 000 zł.
 • Bez konieczności wizyty w oddziale oraz bez zaświadczeń o dochodach - weryfikujemy historię kredytową BIK.
GETIN Bank
 • Kwota kredytu nawet 200 000 zł.
 • Spłata do 10 lat.
 • Decyzja kredytowa nawet w 15 min.
Deutsche Bank Polska
 • Nawet do 200 000 zł na cel dowolny.
 • Bez zbędnych formalności.
 • Spłata nawet na okres 10 lat.
Automat Kredytowy
 • Wypełnij jeden uniwersalny wniosek
 • i poznaj oferty dopasowane do Twojego profilu
Sms 365
 • 900 zł dla nowych klientów.
 • Nawet do 3000 zł dla stałych klientów.
 • Spłata możliwa w 30 dni.
Kasy Stefczyka
 • Pożyczka Fit, możemy odchudzić Twoje raty
 • 0 % prowizji , RRSO 6,23%
Santander Consumer Bank
 • Mistrzowski kredyt gotówkowy
 • Dla nowych klientów banku do 35 tys. zł, a dla stałych 50 tys. zł

Klient zgłaszający się do banku z wnioskiem o przyznanie kredytu ma w czym wybierać. Kredyt daje możliwości zakupienia przedmiotów i wartości, których nie bylibyśmy w stanie sfinansować z własnych środków. Tak szeroki wachlarz różnych ofert może przyprawić o zawrót głowy, lecz jedno jest pewne- każdy znajdzie rozwiązanie na miarę własnych potrzeb i oczekiwań.


Kredyty- gotówkowe

Kredyty- gotówkowe Każdy w pewnym momencie swojego życia potrzebuje szybkiej gotówki- bo popsuła się lodówka, bo chcemy w końcu wybrać się na wymarzone wakacje, bo mamy dług do spłacenia. Nie zawsze można liczyć na zapożyczenie się u rodziny czy znajomych, a firmy pożyczkowe kojarzą nam się tylko z naciągaczami. Co w ...

Kredyty- mieszkaniowe

Kredyty- mieszkaniowe Własne mieszkanie dla niejednego z nas jest jednym z największych marzeń. Nieważne czy to jest modne mieszkanie w centrum miasta, czy domek w spokojniej okolicy lasów- ważne aby było nasze. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na tak duży zakup z oszczędności, a pożyczki u rodziny i znajomych mogą...

Kredyty- dla firm

Kredyty- dla firm Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bez wątpienia wiąże się z wieloma wydatkami. Koszty zatrudnienia pracowników, zakup nowego sprzętu, wydatki związane z wynajęciem lokalu, nabyciem nieruchomości, opłaty telekomunikacyjne, wydatki na promocję działalności- na to wszystko potrzeba pieniędz...

Kredyty- konsumpcyjne

Kredyty- konsumpcyjne Każdy z nas z pewnością ma pewne wydatki, planowane i te niespodziewane. Jeden marzy o nowym samochodzie, drugi o wakacjach za granicą, komuś innemu popsuła się lodówka albo musi szybko wyremontować mieszkanie. Co zrobić w przypadku gdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie sfinansować owych wydatków? ...